Achtergrond

Achtergrond

Ovidius? Wat heeft die oude Romein nou met tandheelkunde te maken?

Dat mensen zich dat afvragen begrijp ik maar al te goed. Aan de nieuwsgierigen onder u vertel ik graag waar de naam vandaan komt.

 

Op 30 april 2019 werd duidelijk dat ik de praktijk aan de Parelhoenstraat, die ik nog geen twee weken daarvoor voor het eerst gezien had, zou overnemen. De praktijk heette naar de kort daarvoor overleden eigenaar, tandartspraktijk Doeksen.

Dhr. Doeksen was een zeer markante tandarts en de verhalen over hem blijven verteld worden.

 

Op zoek naar een nieuwe naam heb ik veel gedwaald op internet. Zo stuitte ik op een verhaal uit de Griekse mythologie. Deze mythe is door Ovidius opgetekend in zijn beroemde Metamorphosen.

Enkele van de metamorphosen waren voor mij de eerste echte Romeinse teksten die ik als 16-jarige heb gelezen en vertaald. Ik vond de verhalen prachtig. In De Metamorphosen schrijft Ovidius over grote veranderingen, maar in de verhalen worden vooral de herinneringen verteld.

 

In het leven verandert er veel, maar de herinneringen blijven.

 

 

 Meleager (Oudgrieks Μελέαγρος, Meléagros) is in de Griekse mythologie de zoon van Oeneus, koning van Calydon in Aetolië, en van Althaea. Zijn vader Ares wordt ook genoemd.

Hij was een van de grote helden van zijn generatie en was een deelnemer aan de tocht der Argonauten.

Bij de geboorte van Meleager had zijn moeder bezoek gekregen van de Moiren die haar zeiden dat haar zoon net zo lang zou leven als een bepaald houtblok dat in de haard lag te branden. Geschrokken nam Althaea het blok uit het vuur, doofde het, en sloot het weg.

Toen Oeneus op een keer was vergeten aan Artemis te offeren, zond zij een verwoestend everzwijn naar Calydon. Een grootscheepse klopjacht werd georganiseerd, waaraan naast een uitgelezen keur aan helden ook de jageres Atalanta deelnam. Atalanta verwondde het everzwijn als eerste, maar Meleager gaf de doodsteek. Meleager schonk het beest aan Atalanta, maar zijn ooms, de broers van zijn moeder, waren het hier niet mee eens.

Na een hevige twist warden de ooms door Meleager gedood. Toen zij vernam dat haar broers vermoord waren, haalde Althaea, overmand door woede en verdriet, het houtblok tevoorschijn en gooide het in het vuur, met Meleagers dood tot gevolg.


Zijn zussen, de Meleagriden, treurden zo luidruchtig en volhardend om zijn dood dat Artemis hen in parelhoenders veranderde. Alleen zijn halfzussen Deianeira en Gorge, wier vader Dionysus zou geweest zijn, bleef dit lot bespaard.

(Bron Wikipedia)